lördag 21 augusti 2010

Jack och bönstjälken

Inte Sven Stolpe

Att vara gatusmart kan vara att krama en stolpe när det blåser. Eller att vara jättemycket vegetarian när växthuseffekten blir för stor. Till exempel.

BILDEN: Djurgården, Stockholm.

Inga kommentarer: