onsdag 28 juli 2010

Portvakt


"Jag behöver inte det här i mitt liv", tänkte han avmätt när porten stängdes med ett metalliskt läte bakom honom. Kodlåset aktiverades med ett kort surrande ljud. Sedan ett lågt knäpp och huset, husets invånare, drogs ur hans medvetande. I det ögonblicket bestämde han sig äntligen.

BILDEN: Södermalm, Stockholm

Inga kommentarer: